Cursusaanbod

Licht leven, licht sterven

In deze training mediteren we op de dood. Naast traditionele boeddhistische meditaties (maranasati) verkennen we dit thema met eigentijdse reflecties, uitwisseling en oefensuggesties voor thuis. Zo vergroten we het bewustzijn van onze sterfelijkheid en raken we er steeds meer mee vertrouwd. Naast inzicht in de gelaagdheid van het stervensproces ontwikkelen we compassie en andere hartkwaliteiten naar een leven met sterven. We onderzoeken niet alleen onze relatie met de dood, maar staan ook stil bij de vraag over zingeving: waar geef ik nu mijn tijd en energie aan? De lessen van de Boeddha gaan over het pad naar het doodloze, het ervaren van ultieme vrijheid. Wat wordt daarmee bedoeld en hoe kan dit een leidraad zijn voor ons dagelijks leven?       

Deelnemers ontvangen alle begeleide meditaties in audio en een syllabus met interessante artikelen, alle gebruikte citaten en gedichten. Deze cursus is geschikt voor iedereen met enige ervaring met meditatie.  

 • Locatie: Enschede 
 • Tijd: 6 x op een ochtend (10.30-12.30) of avond (19.30-21.30)
 • Start cursus: zie Agenda 
 • Kosten: 240 euro (Voor studenten en uitkeringsgerechtigden is een aangepast tarief mogelijk in overleg met Joost)
 • Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders 
 • Info en aanmeldingjoost@inzichtmeditatie.com  

Compassie Training 

Veel mensen blijken streng of ontevreden te zijn voor zichzelf, en voor anderen. We kunnen bijvoorbeeld gebukt gaan aan de hoge verwachtingen die we stellen als we de lat hoog leggen en streven naar perfectie. Of we hebben een lage dunk van onszelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. Ook kunnen we somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven.

Gelukkig is het mogelijk om hierin verandering in aan te brengen door het ontwikkelen van compassie (mildheid of vriendelijkheid). In de compassietraining worden oefeningen aangeboden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat compassie bevorderlijk blijkt te zijn voor ons psychisch en lichamelijk welzijn en voor ons sociale functioneren.

 Deze training is ook zeer geschikt voor hen die al bekend zijn met inzichtmeditatie en in hun meditatiebeoefening het accent wat meer willen leggen op mildheid en vriendelijkheid.

 De training bestaat uit 6 sessies van 2,5 uur en deelnemers worden aangemoedigd ook thuis te oefenen. Met alle deelnemers is er vooraf een intakegesprekje. Deelnemers ontvangen een werkboek en auto-materiaal voor het thuis oefenen.

Deze Compassie Training wordt ook wel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) genoemd en is door Frits Koster en Erik van den Brink opgezet als verdieping van en vervolg op de cursus Mindfulness (MBSR/MBCT) of inzichtmeditatie. Kijk hier voor meer algemene informatie over compassie  www.compassietraining.nl

 

 • Locatie: Enschede
 • Tijd: 8 x op een ochtend (10.30-12.30) of avond (19.30-21.30). Een extra oefendag wordt met de deelnemers gepland.
 • Start cursus: Zie Agenda
 • Kosten: 240 euro (Voor studenten en uitkeringsgerechtigden is een aangepast tarief mogelijk in overleg met Joost)
 • Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders
 • Info en opgave: joost@inzichtmeditatie.com

Basiscursus Leren Mediteren

Mediteren kun je leren! Voor hen die niet bekend zijn met inzichtmeditatie is er de basiscursus waarbij je leert te mediteren. De cursus is dus gericht op de praktijk, maar er wordt ook kort aandacht besteed aan de theorie. Tijdens de bijeenkomsten zullen er begeleide zit- en loopmeditaties plaatsvinden die we achteraf bespreken. Daarnaast zullen er periodes zijn waarbij we in stilte leren mediteren. Er zal aandacht worden besteed aan het vinden van een gezonde meditatiehouding die passend voor je is.
Deelnemers krijgen een boekje en oefenlinks met begeleide meditaties, zodat men thuis ook kan oefenen.

 • Locatie: Enschede
 • Tijd: 6 x op dinsdagavond 19.00-21.00
 • Start cursus: Zie Agenda
 • Kosten: 110 euro (80 euro voor studenten en uitkeringsgerechtigden)
 • Begeleiding: Laura Tibben
 • Info en opgave: lauratibben@gmail.com

 

Wekelijkse meditatieavond op maandag

Op maandagavond is er van 19.30 uur tot 21.30 uur gelegenheid te mediteren voor mensen die bekend zijn met inzichtmeditatie, bijvoorbeeld door deelname aan de  basiscursus of een mindfulnesstraining.

De avond ziet er als volgt uit: half uur zitmeditatie, half uur loopmeditatie, gevolgd door half uur zitmeditatie. Met anderen samen mediteren wordt door veel mensen als inspirerend en stimulerend ervaren. Na afloop van de meditatie is er mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en/of vragen te stellen. Kijk in de agenda voor de precieze data.

Je hoeft je niet op te geven voor deze avond. Gewoon komen (rond 19.15) als je zin hebt. Deze avond is niet geschikt voor beginners, kennismaking met inzichtmeditatie kan middels de basiscursus of de mindfulnesstraining.

 • Locatie: Enschede
 • Tijden: 19.30-21.30 Iedere maandag, voor de schoolvakanties geldt: zie agenda
 • Kosten: 10 euro (dit is een richtlijn, minder of meer geven kan ook)

Verdiepingsdagen in Enschede

Een meditatiedag is een miniretraite en een mooie gelegenheid om je meditatie te verdiepen door wat langer te mediteren en je te laten inspireren door verschillende leraren die hun kennis en ervaring meebrengen. Een meditatiedag bestaat uit begeleide zit- en loopmeditaties, Dhamma-lezingen en uitwisseling. Tijdens de middagpauze eten en wandelen we in stilte.

 • Schema
 • 10.00 zit- en loopmeditatie
 • 11.30 lezing en uitwisseling
 • 13.00 middagpauze
 • 14.00 zit- en loopmeditatie
 • 15.00 vervolg lezing en uitwisseling
 • 16.30 afsluiting

De meditatiedagen die gepland zijn kan je vinden in de agenda.

 • Kosten: per dag: 20 euro + een donatie voor de begeleiding aan het einde van de dag
 • Opgave voor alle dagen bijJoost van den Heuvel Rijnders: joost@inzichtmeditatie.com

De glimlach van de Boeddha, Basiscursus Boeddhisme

In deze reeks van acht bijeenkomsten maak je kennis met de boeddhistische psychologie, die down to earth is en zeer relevant voor het moderne leven. Al is de boeddhistische leer zo’n 2600 jaar oud, telkens weer blijkt dat de psychologische inzichten over lijden, het verlichten van ons lijden en het ontwikkelen van vreugde actueel zijn voor onze tijd, en behulpzaam in onze drukke levens.

De bijeenkomsten bestaan uit meditatie, uitleg van een thema en onderzoek over de relatie met het dagelijks leven en de meditatie.

De thema’s gaan met name over manieren om ons lijden te herkennen en wegen te vinden om het te verlichten. Aanbod daarbij komen de  rol van mindfulness en wijsheid. We bespreken ook de vier brahmavihara’s (vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid) en verkennen thema’s als verzaken en het leven vereenvoudigen, de middenweg, duurzame vreugde, de basale kenmerken van het bestaan: vergankelijkheid, lijden en oncontroleerbaarheid.

We werken met losse teksten, o.a. van Irène Bakker, Frits Koster en Joseph Goldstein, met onderlinge uitwisseling/vragen, en met het boek Terug naar de markt – boeddhisme in het dagelijks leven (Joost van den Heuvel Rijnders en Eveline Brandt, derde druk).

Er is bewust gekozen voor een tijdsbestek van vier maanden voor deze cursus, zodat er tussen de bijeenkomsten ruim de tijd is voor het lezen van de artikelen en hoofdstukken uit het boek en de mogelijkheid om de thema’s te onderzoeken in je meditatie en dagelijks leven.

Ingangsvoorwaarde: serieuze ervaring met meditatie, door je mindfulness- of andere  meditatie-beoefening. We mediteren in de cursus steeds 30 minuten aan één stuk.

 • Locatie:Enschede
 • Tijd: 6 x op donderdagvond 19.30-21.30
 • Start cursus: op dit moment is er geen nieuwe cursus gepland.
 • Kosten: 240 euro (170 euro voor studenten en uitkeringsgerechtigden). Inclusief een exemplaar van ‘Terug naar de markt’ en artikelen die worden uitgedeeld.
 • Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders
 • Info en opgave: 📧

Retraite

Een retraite is gelegenheid om ons fysiek en mentaal terug te trekken uit ons dagelijks leven en onze gewone dagelijkse manier van kijken. Het is een uiterst waardevolle gelegenheid om bij te komen, de energie weer op te laden en dicht bij jezelf te komen. SIT organiseert met name meditatieweekenden in Denekamp in het klooster van de Zusters Franciscanessen. Kijk op de agenda voor het actuele aanbod. Voor langere retraites kan je bijvoorbeeld kijken op joost-meditatie.nl of op simsara.nl