Cursusaanbod

Basiscursus Leren Mediteren

Mediteren kun je leren! Voor hen die niet bekend zijn met inzichtmeditatie is er de basiscursus waarbij je leert te mediteren. De cursus is dus gericht op de praktijk, maar er wordt ook kort aandacht besteed aan de theorie. Tijdens de bijeenkomsten zullen er begeleide zit- en loopmeditaties plaatsvinden die we achteraf bespreken. Daarnaast zullen er periodes zijn waarbij we in stilte leren mediteren. Er zal aandacht worden besteed aan het vinden van een gezonde meditatiehouding die passend voor je is.
Deelnemers krijgen een boekje en oefenlinks met begeleide meditaties, zodat men thuis ook kan oefenen.

 • Locatie: Enschede
 • Tijd: 6 x op woensdagavond 19.30-21.30
 • Start cursus:

  2 november, andere data zijn 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12

 • Kosten: 110 euro (80 euro voor studenten en uitkeringsgerechtigden)
 • Begeleiding: Laura Tibben
 • Info en opgave: lauratibben@gmail.com

 

Wekelijkse meditatieavond op maandag

Op maandagavond is er van 19.30 uur tot 21.30 uur gelegenheid te mediteren voor mensen die bekend zijn met inzichtmeditatie, bijvoorbeeld door deelname aan de  basiscursus of een mindfulnesstraining.

De avond ziet er als volgt uit: half uur zitmeditatie, half uur loopmeditatie, gevolgd door half uur zitmeditatie. Met anderen samen mediteren wordt door veel mensen als inspirerend en stimulerend ervaren. Na afloop van de meditatie is er mogelijkheid ervaringen uit te wisselen en/of vragen te stellen. Kijk in de agenda voor de precieze data.

Je hoeft je niet op te geven voor deze avond. Gewoon komen (rond 19.15) als je zin hebt. Deze avond is niet geschikt voor beginners, kennismaking met inzichtmeditatie kan middels de basiscursus of de mindfulnesstraining.

 • Locatie: Enschede
 • Tijden: 19.30-21.30 Iedere maandag, voor de schoolvakanties geldt: zie agenda
 • Kosten: 10 euro (dit is een richtlijn, minder of meer geven kan ook)

 

Basiscursus Insight Dialogue

Insight Dialogue is mediteren in interactie. De kalmte en het inzicht die je in individuele meditatie ontwikkelt, wordt direct geïntegreerd in de interactie met je gesprekspartner. Hierdoor kom je van mens tot mens tot verdere bevrijding en een dieper inzicht.

Het dagelijks leven staat bol van interpersoonlijke contacten. Wij ervaren veel plezier, maar ook veel stress in de contacten met andere mensen. Als je rust en concentratie opbouwt in individuele meditatie, gaan die vaak verloren op het moment dat we in contact treden met anderen. Voor Gregory Kramer is dit aanleiding geweest een methode te ontwikkelen waarbij mindfulness /opmerkzaamheid toegepast wordt in dialoog met medemediterenden.

De methode van Insight Dialogue wordt ondersteund door zes richtlijnen of instructies. Deze instructies geven handvatten voor de wijze van mediteren en contempleren. De lessen zullen qua opbouw deze richtlijnen behandelen.

Je krijgt bij de cursus ook schriftelijke informatie over de richtlijnen. Ter inspiratie G. Kramer interview : http://www.dianavernooij.nl/BM70-Kramer.pdf

Voor deelname aan deze basiscursus is ervaring met (Vipassana-)meditatie vereist .

 • Locatie: Lijsterstraat 11 in Enschede.
 • Tijd:6 x op dinsdagavond 19.30-21.30
 • Start cursus: op dit moment is er geen nieuwe cursus gepland
 • Kosten: 110 euro (80 euro voor studenten en uitkeringsgerechtigden)
 • Begeleiding: Thea van der Meer, Kathelijne Jager. Zij zijn ervaren in Insight Dialogue door meerdere retraites gevolgd te hebben bij o.a. Bart van Melik, Phyllis Higgs

Oefengroep Insight Dialogue

Vanuit de Vipassana beoefenaars in Enschede is een groepje ontstaan van mensen die samen Insight Dialogue beoefenen na daar kennis mee gemaakt te hebben via landelijke oefendagen en retraites.

Insight Dialogue is een interpersoonlijke manier van mediteren. De kalmte en het inzicht die je in individuele meditatie ontwikkelt, wordt direct geïntegreerd in de interactie met je gesprekspartner. Hierdoor kom je van mens tot mens tot verdere bevrijding en een dieper inzicht.

Het dagelijks leven staat bol van interpersoonlijke contacten. Wij ervaren veel plezier, maar ook veel stress in de contacten met andere mensen. Als je rust en concentratie opbouwt in individuele meditatie, gaan die vaak verloren op het moment dat we in contact treden met anderen. Voor Gregory Kramer is dit aanleiding geweest een methode te ontwikkelen waarbij mindfulness /opmerkzaamheid toegepast wordt in dialoog met medemediterenden.

Maandelijks oefenen we met een groep ondersteund door zes richtlijnen of instructies: Pauzeren, Ontspannen, Openen, Vertrouw het opkomen van verschijnselen, Aandachtig Luisteren en De Waarheid Spreken. Een van de deelnemers bereidt de beoefening voor en begeleidt de meditaties van die middag.

Voor deelname aan deze groep is ervaring met (Vipassana-)meditatie vereist en kennismaking  d.m.v. een oefendag Insight Dialogue gewenst. Deelname na overleg met ondergenoemde contactpersoon.

 • Locatie: Lijsterstraat 11 in Enschede.
 • Tijd: zie agenda voor de data. 
 • Info en overleg voor deelname: Marian Rupert 📧  06 57 34 15 19
 • Kijk hier voor verdere info over Insight dialogue.

Verdiepingsdagen in Enschede

Een meditatiedag is een miniretraite en een mooie gelegenheid om je meditatie te verdiepen door wat langer te mediteren en je te laten inspireren door verschillende leraren die hun kennis en ervaring meebrengen. Een meditatiedag bestaat uit begeleide zit- en loopmeditaties, Dhamma-lezingen en uitwisseling. Tijdens de middagpauze eten en wandelen we in stilte.

 • Schema
 • 10.00 zit- en loopmeditatie
 • 11.30 lezing en uitwisseling
 • 13.00 middagpauze
 • 14.00 zit- en loopmeditatie
 • 15.00 vervolg lezing en uitwisseling
 • 16.30 afsluiting

De meditatiedagen die gepland zijn kan je vinden in de agenda.

 • Kosten: per dag: 20 euro + een donatie voor de begeleiding aan het einde van de dag
 • Opgave voor alle dagen bij

  Joost van den Heuvel Rijnders: joost@inzichtmeditatie.com

De glimlach van de Boeddha, Basiscursus Boeddhisme

In deze reeks van acht bijeenkomsten maak je kennis met de boeddhistische psychologie, die down to earth is en zeer relevant voor het moderne leven. Al is de boeddhistische leer zo’n 2600 jaar oud, telkens weer blijkt dat de psychologische inzichten over lijden, het verlichten van ons lijden en het ontwikkelen van vreugde actueel zijn voor onze tijd, en behulpzaam in onze drukke levens.

De bijeenkomsten bestaan uit meditatie, uitleg van een thema en onderzoek over de relatie met het dagelijks leven en de meditatie.

De thema’s gaan met name over manieren om ons lijden te herkennen en wegen te vinden om het te verlichten. Aanbod daarbij komen de  rol van mindfulness en wijsheid. We bespreken ook de vier brahmavihara’s (vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid) en verkennen thema’s als verzaken en het leven vereenvoudigen, de middenweg, duurzame vreugde, de basale kenmerken van het bestaan: vergankelijkheid, lijden en oncontroleerbaarheid.

We werken met losse teksten, o.a. van Irène Bakker, Frits Koster en Joseph Goldstein, met onderlinge uitwisseling/vragen, en met het boek Terug naar de markt – boeddhisme in het dagelijks leven (Joost van den Heuvel Rijnders en Eveline Brandt, derde druk).

Er is bewust gekozen voor een tijdsbestek van vier maanden voor deze cursus, zodat er tussen de bijeenkomsten ruim de tijd is voor het lezen van de artikelen en hoofdstukken uit het boek en de mogelijkheid om de thema’s te onderzoeken in je meditatie en dagelijks leven.

Ingangsvoorwaarde: serieuze ervaring met meditatie, door je mindfulness- of andere  meditatie-beoefening. We mediteren in de cursus steeds 30 minuten aan één stuk.

 • Locatie:Enschede
 • Tijd: 8 x op donderdagvond 19.30-21.30
 • Start cursus: op dit moment is er geen nieuwe cursus gepland.
 • Kosten: 170 euro (120 euro voor studenten en uitkeringsgerechtigden). Inclusief een exemplaar van ‘Terug naar de markt’ en artikelen die worden uitgedeeld.
 • Begeleiding: Joost van den Heuvel Rijnders
 • Info en opgave: 📧

Retraite

Een retraite is gelegenheid om ons fysiek en mentaal terug te trekken uit ons dagelijks leven en onze gewone dagelijkse manier van kijken. Het is een uiterst waardevolle gelegenheid om bij te komen, de energie weer op te laden en dicht bij jezelf te komen. SIT organiseert met name meditatieweekenden in Denekamp in het klooster van de Zusters Franciscanessen. Kijk op de agenda voor het actuele aanbod. Voor langere retraites kan je bijvoorbeeld kijken op joost-meditatie.nl of op simsara.nl